Puźniakowski

My bookmarks

This is my private selection and it will chagne and grow.

Filter by tags:
Sposób na denerwujące zapytanie od YouTube dotyczące "czy kontynuować odtwarzanie".
setInterval(function(){if (document.getElementById('confirm-button')) if (document.getElementById('confirm-button').offsetParent !== null) document.getElementById('confirm-button').click();},1000);